Garantievoorwaarden

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent en blijft met de producten van INHUIS Plaza. Je krijgt daarom 2 tot 5 jaar garantie op onze producten, afhankelijk van het type product en van het merk.

Garantietermijnen

INHUIS 2 jaar
Shutters BLEND 3 jaar
Verano 5 jaar
Inside 5 jaar
Luxaflex 5 jaar
Unilux* 5 jaar
Somfy 5 jaar
House of Happiness 5 jaar

*Garantie op het gaas bedraagt 1 jaar

Garantievoorwaarden

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat onze producten moeten doen wat je er als consument in alle redelijkheid mag verwachten.

Garantietermijn

De garantie is gedurende twee jaar na levering van kracht. De (fabrieks)garantie van INHUIS Plaza geldt naast de wettelijke garantie en doet dan ook niets af aan de wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie betekent dat de producten aan jouw verwachtingen voldoen.

Dekking

De garantie is geldig wanneer het product van gebrekkige kwaliteit is, er sprake is van ondeugdelijkheid van verwerkte materialen, incompleetheid van het product en dit gebrek aantoonbaar aan INHUIS Plaza te wijten is. Echter is deze garantie niet geldig voor kleine kleurverschillen en/of glans die volgens de technische maatstaven worden geacht. De kleuren of glans kunnen kleinschalig verschillen van de op de website getoonde foto’s in verband met verschil in computerschermen en dergelijke. Om een beeld te krijgen van de kleur kun je via onze website gratis kleurstalen aanvragen. Voor de te leveren producten is een tolerantie toegestaan van ±5 mm in de breedte en ±10 mm in de hoogte, wat inhoudt dat de geleverde maten een kleine afwijking kunnen hebben vergeleken met de gevraagde maten. De garantieverplichting van INHUIS vervalt wanneer de zaken verdere bewerking hebben ondergaan, ondeugdelijk zijn opgeslagen of ondeugdelijk zijn gemonteerd.

Afwikkeling

Op de producten van INHUIS wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Dit houdt in dat de opdrachtgever voorbehouden is om de ondeugdelijke onderdelen kosteloos opnieuw te laten leveren of de aanbetaalde prijs te restitueren onder terugname van de onderdelen.

Uitgesloten van garantie zijn:

  • – Meetfouten
  • – Normale (materiaalafhankelijke) slijtage
  • – Krimp
  • – Verkleuring
  • – Schade als gevolg van onjuist gebruik
  • – Eigenhandig aanpassen
  • – Gebruik in ongeschikte ruimtes
  • – Schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen

Inspectieplicht, Aansprakelijkheid en Reclamatierecht

Binnen redelijke termijn dient de opdrachtgever de producten en/of diensten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan de eisen. Producten die niet aan deze eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld afwijkingen van opgegeven maten, levering van producten in de verkeerde kleur, als het product niet voldoet aan de specificaties of als er beschadigingen veroorzaakt zijn tijdens de verzending, dien je dit binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek per e-mail, dan wel schriftelijk mee te delen aan INHUIS Plaza. In overleg tussen de opdrachtgever en INHUIS Plaza kan retourbetaling plaatsvinden of levering van ontbrekende, herstel- of vervangingsproducten. Indien de producten/diensten verdere bewerking hebben ondergaan of ondeugdelijk zijn opgeslagen vervalt het reclamatierecht.

© INHUIS Plaza bv

Wil je een beroep doen op de garantie?

Stuur een email naar klantenservice@inhuisplaza.nl met daarin je bestelnummer, contactgegevens, een duidelijke omschrijving van jouw aanvraag en foto’s van het product. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.