Garantievoorwaarden

Op al onze producten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant/leverancier van kracht. Wanneer je de producten door ons hebt laten monteren krijg je 24 maanden volledige garantie op de montage en producten. Bij het vervangen van garantiematerialen na 24 maanden worden alleen de arbeids- en voorrijkosten in rekening gebracht. Heb je de producten zonder montage afgenomen? Dan kun je het product aan ons retourneren. Het product zal door de fabrikant worden hersteld. Wil je liever dat er een servicemonteur op locatie langskomt? Dan betaal je enkel de arbeids- en voorrijkosten. Bij vervanging en/of reparatie is INHUIS Plaza niet aansprakelijk voor andere mankementen welke voortvloeien uit de werkzaamheden. De garantievoorwaarden gelden alleen wanneer de producten gebruikt en onderhouden worden door de koper volgens de onderhoud voorschriften. Hieronder vind je de garantietermijnen van onze leveranciers.

Garantietermijnen

INHUIS 2 jaar
Shutters BLEND 3 jaar
Verano 5 jaar
Inside 5 jaar
Luxaflex 5 jaar
Unilux* 5 jaar
Somfy 5 jaar
House of Happiness 5 jaar

*Garantie op het gaas bedraagt 1 jaar

Dekking

De garantie is geldig wanneer het product van gebrekkige kwaliteit is, er sprake is van ondeugdelijkheid van verwerkte materialen, incompleetheid van het product en dit gebrek aantoonbaar aan INHUIS Plaza te wijten is. Echter is deze garantie niet geldig voor kleine kleurverschillen en/of glans die volgens de technische maatstaven worden geacht. De kleuren of glans kunnen kleinschalig verschillen van de op de website getoonde foto’s in verband met verschil in computerschermen en dergelijke. Om een beeld te krijgen van de kleur kun je via onze website gratis kleurstalen aanvragen. Voor de te leveren producten is een tolerantie toegestaan van ±5 mm in de breedte en ±20 mm in de hoogte, wat inhoudt dat de geleverde maten een kleine afwijking kunnen hebben vergeleken met de gevraagde maten. De garantieverplichting van INHUIS vervalt wanneer de zaken verdere bewerking hebben ondergaan, ondeugdelijk zijn opgeslagen of ondeugdelijk zijn gemonteerd.

Uitgesloten van garantie zijn:

  • – Meetfouten
  • – Normale (materiaalafhankelijke) slijtage
  • – Krimp
  • – Verkleuring
  • – Schade als gevolg van onjuist gebruik
  • – Eigenhandig aanpassen
  • – Gebruik in ongeschikte ruimtes
  • – Schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen

Inspectieplicht, aansprakelijkheid en reclamatierecht

Binnen redelijke termijn dient de opdrachtgever de producten en/of diensten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan de eisen. Producten die niet aan deze eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld afwijkingen van opgegeven maten, levering van producten in de verkeerde kleur, als het product niet voldoet aan de specificaties of als er beschadigingen veroorzaakt zijn tijdens de verzending, dien je dit binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek per e-mail, dan wel schriftelijk mee te delen aan INHUIS Plaza. In overleg tussen de opdrachtgever en INHUIS Plaza kan retourbetaling plaatsvinden of levering van ontbrekende, herstel- of vervangingsproducten. Indien de producten/diensten verdere bewerking hebben ondergaan of ondeugdelijk zijn opgeslagen vervalt het reclamatierecht.

© INHUIS Plaza bv

Wilt u een beroep doen op de garantie?

Stuur een email naar info@inhuisplaza.be met daarin jouw bestelnummer, contactgegevens, een duidelijke omschrijving van je aanvraag en foto’s van het product. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.